Науковий журнал
«Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту»


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до публікації у науковому журналі «Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту» (засновник - ПЗВО «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова», м. Черкаси).

У нашому виданні публікуємо статті, що містять виклад результатів наукових досліджень, а також огляди з актуальних проблем економічної теорії, теорії управління, інституціональної, національної та регіональної економіки, економіки галузей і сфер виробництва, менеджменту та бізнес-адміністрування, підприємництва, макетингу, логістики, комерційної діяльності, торгівлі, фінансів, банківської справи, фондового ринку, інвестиційної діяльності, страхування, економічного аналізу, статистики, обліку, аудиту, оподаткування, демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики, економіки, управління природокористуванням та охорони навколишнього середовища, глобальної економіки і управління, світового господарства, міжнародних економічних відносин, моделювання та прогнозування економічних систем, готельного-ресторанного і туристичного бізнесу.До публікації приймаємо статті проблемного, методичного характеру, результати оригінальних наукових, практичних, навчально-методичних досліджень з таких тематичних розділів:

  1. Інституціональна, галузева, регіональна та соціальна економіка.
  2. Глобальна та цифрова економіка.
  3. Міжнародні економічні відносини, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанний і туристичний бізнес.
  4. Теорія менеджменту. Управління та бізнес-адміністрування.
  5. Підприємництво, маркетинг, логістика, комерційна діяльність і торгівля.
  6. Фінанси, банківська справа, облік, оподаткування, аудит, контролінг і страхування.
  7. Статистика, математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.


Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців виготівників та розповсюджувачів видавничої продукції
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу інформації